Verbindt

Project ‘Verbinden door passie & professie’

brengt het bijzondere werk van de totale acute zorg

onder de aandacht voor een breed publiek

om zo professionals in de acute zorg te verbinden.

Wat is er uniek aan dit project? Er bestaan al afzonderlijke Blogs, Facebookpagina’s en websites over de afzonderlijke beroepsgroepen en onderdelen van de acute zorg. Veel gelezen door vooral de eigen beroepsgenoten.

Het unieke aan dit project is dat wij als de experts, die met beide poten in de modder staan, de hele acute zorg in beweging gaan brengen. Simpelweg door gezamenlijk over de organisatie muren heen onze passie en professionaliteit te delen, met elkaar en met de wereld om ons heen.

Professionals die meewerken

Wim Breeman

Verpleegkundig Specialist Acute Zorg

Wim Breeman, MSc, MANP
Verpleegkundig Specialist Acute Zorg
Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond

Docent Master ANP Hogeschool Rotterdam

Belangstelling: Ambulancezorg, Acute Zorg, Innovatie, Presenteren, Digitaal onderwijs, Serious Gaming en VR

Sabrina van Geerenstein

Triagist

Mijn naam is Sabrina van Geerenstein, sinds maart 2007 ben ik werkzaam als triagist op de huisartsenpost.
Triage is denken in toestandsbeelden, niet in diagnoses. Het is een dynamische proces van bepaling van urgentie en vervolgactie. Dynamisch betekent dat de triage geldt voor dat specifieke moment.
Het toestandsbeeld is de omschrijving van de conditie van een patiënt aan de hand van klachten en symptomen zonder te focussen op een diagnose.

Ik wil een ieder meenemen in “de wereld van de triage” en hoop daarmee meer begrip te creëren tussen de ketenpartners wat uiteindelijk te goede komt van de zorg; de patient!

Ron Vloedgraven

Verpleegkundig centralist ambulancezorg

Mijn naam is Ron Vloedgraven, sinds 2015 werkzaam bij de RAV ijsselland als verpleegkundig centralist.

Richard Woord

Verpleegkundig Specialist Acute Zorg

Ik ben een verpleegkundig specialist met hart voor acute zorg. Als 16 jarige stond ik al langs de kant bij racewedstrijden als rode kruis hulpverlener. Ik ben doorgegroeid in de acute zorg als verpleegkundige, CCU, SEH en daarna Verpleegkundig Specialist SEH/HAP. Als Rode Kruis hulpverlener heb veel ervaring en kennis opgedaan in de rampenhulpverlening en Eerste Hulp.

Ik strijd voor lokale toegankelijke zorg, snel duidelijkheid voor de patiënt ,zonder onnodige drempels en regels. Ik werk zowel in de eerste als tweede lijn dus kan link leggen tussen de 2 lijnen en wil graag de grenzen open maken. Er zijn vaak onnodige grenzen en regels of te defensief o,a in de pre hospitale en 2e lijns setting. Ik strijd tegen concentratie van acute zorg want dit is een basiszorg en moet lokaal bereikbaar zijn. Tevens is acute kennis en ervaring van belang voor de kwaliteit van elk ziekenhuis. Men ziet dat sluiting van SEH afdelingen een groot negatief effect heeft op het hele achterliggende ziekenhuis, verlies geeft van acuut geschoold personeel en leidt tot overbelasting van ambulances en overige SEH afdelingen.

Suzanne Korthorst

manager transmurale samenwerking

Acute zorg lever je niet alleen, het is bij uitstek een onderdeel van de zorg waar veel verschillende zorgpartners betrokken zijn. Mijn passie is het gesprek te voeren met betrokkenen, elkaars standpunten te (leren) kennen en de zorg te verbeteren door duidelijkheid te creëren over ieders rol en verwachtingen.

Martien Strik

Verpleegkundige Spoedeisende hulp/Intensive Care

Mijn passie ligt bij het werken in de spoedeisende en intensieve zorg. Vooral de richting spoedeisende hulp en ambulancezorg vindt ik ontzettend fascinerend.
Sinds twee jaar ben ik woonachtig en werkzaam in België (op de spoedeisende hulp en intensive care) en momenteel volg ik de Belgische opleiding (Banaba) tot SEH/IC verpleegkundige. Hier hoop ik in Juli mee klaar te zijn.
Ik ben zelf sinds kort begonnen met een blog, om een soort platform te kunnen creëren voor de acute en intensieve zorgen. Hierin beschrijf ik persoonlijke verhalen, plaats ik achtergrond informatie en studiemateriaal, maar ook links naar interessant sites en multimedia materiaal.

Erik-Jan van Haastrecht

HAP chauffeur

Sinds 2005 werkzaam als HAP chauffeur bij meditaxi post Alphen a/d Rijn, Leiderdorp.Sinds een jaar de opleiding doktersassistent gestart om mij nog meer te verdiepen in de patiënten zorg. Ik vind het prachtig om in deze tak van de gezondheidzorg met een team van artsen,assistentes/triagisten goede/adequate zorg te leveren aan mensen die dat nodig hebben.
Ik zou graag zien dat er een betere samenwerking/verstandhouding zou komen tussen de ketenpartners,stukje waardering naar elkaar toe,een kijkje in de keuken bij elkaar.

Marianne van Gijssel

SEH/Forensisch verpleegkundige

Werkzaam op de spoedeisende hup sinds 2000 en forensisch verpleegkundige bij het Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland.

Peter Lasschuijt

Ambulance verpleegkundige

In ons kleine Nederland hebben we veel, ook in de zorg, goed voor elkaar. Ongetwijfeld zijn er kleine verbeteringen mogelijk in de reguliere medische (pre hospitalen) zorg. Maar mijn passie ligt juist in de opgeschaalde zorg. Grote incidenten (MCI's) komen gelukkig weinig voor maar juist daardoor zijn we ook niet goed genoeg voorbereid op deze situaties. Leren van elkaar en dan voornamelijk van landen met meer ervaring op dat gebied zouden ons kunnen helpen de opgeschaalde zorg te verbeteren, daar zet ik me graag voor in !!

Brechtje Pathuis

Verpleegkundig Zorgcentralist

Brechtje werkt sinds september 2015 als verpleegkundig centralist bij Zorgcentrale Noord. De zorgcentrale is voor haar de ideale werkplek om vanuit een brede blik en interesse zeer verschillende klantvragen te beantwoorden. De afwisselende functie van verpleegkundig centralist combineert onder andere de taken triageren, adviseren en indiceren. Van vragen met betrekking tot jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp tot en met de ouderenzorg, en alles daar tussen in, wordt op de centrale afgehandeld. Het juist en tijdig reageren op acute hulpvragen die via de meldbank binnen komen is van groot belang, waarbij de juiste hulp op het juiste moment en de juiste plaats het hoofddoel is. Brechtje verdiept zich graag en veel in nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten het werkveld die een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de directe patientenzorg.

Jojanneke Kant

Kaderhuisarts Spoedzorg

Huisarts en kaderarts Spoedzorg. Staat met beiden benen in het werkveld van de acute huisartsenzorg en maakt zich sterk voor integratie van de gehele acute keten in de regio Haaglanden.

Ingeborg Rozenboom

Huisarts

Als huisarts heb ik extra interesse in de spoedzorg. Daarbij valt op dat verdere samenwerking in de spoedzorg soms vast lijkt te lopen in ‘de beleidslaag’. In gesprek met de individuele zorgverlener in de keten van de spoedzorg blijkt vaak dat er dezelfde gedachten en ideeën zijn, de haken en ogen die gezien worden er niet hoeven te zijn.
Als uitvoerende professionals weten we waarin wij elkaar kunnen aanvullen. We weten wie de zorg het beste kan leveren op welke plek, en waar de samenwerking het meeste oplevert.
Als hele keten samenwerken, meer contact met elkaar. Vast en zeker daardoor ook meer plezier in het vak, ook op de drukke dagen.

Victor Viersen

Anesthesioloog

Ik ben anesthesioloog met aandachtsgebied urgentiegeneeskunde. Dat houdt in dat ik me naast perioperatieve anesthesiologische zorg bezig hou met de opvang van vitaal bedreigde patienten zoals multitrauma, reanimatie, aneurysma, ernstige asthma cardiale, verdrinking enzovoort.
Naast mijn klinische taken hou ik me bezig met onderwijs en onderzoek binnnen de urgentiegeneeskunde. Wij hebben onder andere een website (www.urgentiegeneeskunde.com) met als doel het gratis verspreiden van kennis over urgentiegeneeskunde. Verder ben ik betrokken bij de organisatie symposia en congressen over urgentiegeneeskunde.

Maarten Christiaan Westerduin

Mijn naam is Maarten Westerduin. Ik ben jaren werkzaam geweest in de gezondheidzorg. Vooral in de gezondheid & verslavingszorg. Na enkele jaren heb ik besloten het roer radicaal om te gooien, door van mijn hobby (ICT en computers), mijn vak maken.
Door mijn jarenlange werk in de zorgsector, ben ik met mijn kennis en achtergrond in staat om ICT- en zorgapplicaties meer te laten aansluiten op de doelgroep: de zorgverleners. De mensen waar het allemaal om draait. Met de juiste tools zijn zij in staat om nog betere zorg te leveren voor hun bewoners en cliënten.
Ik wil ervoor zorgen dat deze zorgverleners in de toekomst met meer toegankelijke applicaties werken. Computerprogramma’s die de eindgebruiker wél begrijpen. Vaak is het draagvlak op de werkvloer ver te zoeken omdat mensen niet met huidige programma’s uit de voeten kunnen. Wordt er eigenlijk wel voldoende geluisterd naar de eindgebruiker in de zorg?
Ik wil in dit alles een verbetering brengen. Omdat typische ICT-ers deze achtergrond niet hebben, denk ik dat het tijd is voor verandering. Mensen vanuit de zorg die een bijdrage leveren aan de te ontwikkelen software. Applicaties ontwikkelen die veel beter aansluiten op waar de doelgroep om vraagt. Door een betere samenwerking tussen de ICT-sector en de zorgsector zal kennis en nuttige informatie niet meer verloren gaan.

Doe je mee aan deze beweging?

Geef je op!

Inloggen