TEAMS

HAP RAV MKA SEH GGZ VVT

In teams of tussen afdelingen

Werken ze in uw organisatie wel naast maar niet met elkaar? Doet iedereen alles dubbel of wacht men juist op elkaar? En bent u als manager het ook zo zat om in alles mee ge cc’t te worden?

Vaak zien we dat er te snel gegrepen wordt naar een cursus samenwerken en wordt er gedacht dat het dan toch echt beter moet gaan. Helaas, vaak is het resultaat van korte duur. Voor een goede samenwerking op langere termijn is het nodig eerst dieper te onderzoeken waarom de samenwerking niet vanzelf gaat.

AZEN begeleidt uw organisatie van begin tot u zelf weer verder kunt in dit proces.

Eerst analyseren we met u zorgvuldig de specifieke context en dieperliggende processen. Pas daarna komen we met een voorstel dat wel gaat (samen)werken.

Onafhankelijk,

met kennis van inhoud

 

Wij bieden onafhankelijke ondersteuning met kennis van de inhoud. Kwaliteit en veiligheid zijn voor ons geen afvinklijstjes. Wij werken alleen aan echte en duurzame oplossingen. Dit bereiken wij door goed te luisteren, 

de vraag achter de vraag of het probleem achter het incident te zoeken. Vervolgens doorpakken door wél werkende barrières en verbetermaatregelen in de organisatie en werkomgeving te implementeren.