Quickscan

HAP RAV MKA SEH GGZ VVT
U

Hoe staat uw organisatie er voor?

Quickscan van de huidige kwaliteit, veiligheid en cultuur van uw organisatie. Op welke wijze waarborgt uw organisatie de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn? ‘We komen niet verder dan de P’. Vaak ontbreekt een goede en continue verbetercyclus. Iedere organisatie heeft daarin zijn eigen specifieke vraagstuk. Soms ontbreekt het aan een goed en laagdrempelig meldsysteem, soms ontbreekt het aan de opvolging van de meldingen. Na calamiteiten is het vaak helder waar verbetermaatregelen liggen maar hoe kan het toch dat er steeds weer dezelfde meldingen of calamiteiten zijn?

Een Quickscan brengt uw startsituatie in beeld en helpt u op weg.

  • Onderzoek naar de huidige manier van werken, het bestaande kwaliteits- ,veiligheidsbeleid en uw organisatiecultuur.
  • Onderzoek naar een deelonderwerp met betrekking tot kwaliteit/ veiligheid van uw organisatie
  • Analyse van de bestaande organisatorische randvoorwaarden aan de hand van LIZ model van NIVEL.

Acties

Documentanalyse, systeemanalyse, interviews. U ontvangt een advies en een verbetervoorstel gebaseerd op de nulmeting, welke thema’s er in uw organisatie goed gaan en waar verbetering mogelijk is. Geschatte investering: 2 dagen

Onafhankelijk,

met kennis van inhoud

 

Wij bieden onafhankelijke ondersteuning met kennis van de inhoud. Kwaliteit en veiligheid zijn voor ons geen afvinklijstjes. Wij werken alleen aan echte en duurzame oplossingen. Dit bereiken wij door goed te luisteren, 

de vraag achter de vraag of het probleem achter het incident te zoeken. Vervolgens doorpakken door wél werkende barrières en verbetermaatregelen in de organisatie en werkomgeving te implementeren.