Scholing

HAP RAV MKA SEH GGZ VVT

Scholing voor alle medewerkers

We bieden scholing voor alle medewerkers die betrokken zijn bij kwaliteit en veiligheid in uw organisatie. Doelgroepen: kwaliteitsfunctionarissen, medewerkers, managers, bestuurders.

Er zijn basismodules die u kunt afnemen en er is altijd sprake van maatwerk afgestemd op uw specifieke leervraag, doelstelling en doelgroep.

Leren van incidenten en calamiteiten
Doelgroep: medewerkers en startende kwaliteitsfunctionarissen
Randvoorwaarden leren van incidenten en calamiteiten
Doelgroep: Kwaliteitsfunctionarissen, managers, bestuurders
Deelmodules:

• Meldingsbereidheid
• Registratie
• Analyse
• Duurzaam verbeteren
• Ervaringen per sector
• Juridisch kader

Onafhankelijk,

met kennis van inhoud

 

Wij bieden onafhankelijke ondersteuning met kennis van de inhoud. Kwaliteit en veiligheid zijn voor ons geen afvinklijstjes. Wij werken alleen aan echte en duurzame oplossingen. Dit bereiken wij door goed te luisteren, 

de vraag achter de vraag of het probleem achter het incident te zoeken. Vervolgens doorpakken door wél werkende barrières en verbetermaatregelen in de organisatie en werkomgeving te implementeren.