Onderzoek

HAP RAV MKA SEH GGZ VVT

Incidenten en calamiteitenonderzoek

Zorgvuldig onderzoek naar incidenten en calamiteiten vraagt specifieke expertise die niet altijd voorhanden is in uw organisatie. Veel bureau’s bieden ondersteuning aan. Wat ons uniek maakt is dat wij onafhankelijk zijn van uw organisatie maar over inhoudelijke up to date vakkennis en ervaring beschikken die aansluit bij uw bedrijfsvoering en medewerkers.

Meer informatie over inzet van een onafhankelijk:

Voorzitter calamiteitencommissie

In de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg is het sinds oktober 2015 door de IGJ verplicht gesteld een externe en onafhankelijke voorzitter aan te stellen voor de onderzoekscommissie. Maar ook voor andere zorgorganisaties zoals ambulancediensten hebben de voordelen van een externe en onafhankelijke voorzitter ingezien.

De externe voorzitter kan direct worden ingeschakeld. Dit voorzitterschap is de enige en professionele verantwoordelijkheid. In tegenstelling tot een interne medewerker, die het er vaak ‘bij moet doen’. Een onafhankelijke en externe voorzitter wordt niet gehinderd door persoonlijke of collegiale banden in de organisatie, heeft een open blik en kan dus van ‘out of the box’ naar de calamiteit en gebruikelijke routines kijken.

De specifieke taken van een onafhankelijk voorzitter van uw calamiteiten commissie zijn:

  • Toezien op een juiste samenstelling van de onderzoekscommissie
  • Toezien op de juiste taakverdeling
  • Toezien op tijdsbewaking
  • Toezien op kwaliteit van het onderzoek
  • Toezien op kwaliteit van het onderzoeksrapport
  • Toezien op tijdige aanlevering bij de Raad van Bestuur.
  • Toezien op de formulering van de verbetermaatregelen
Secretaris calamiteitencomissie

De taak van een onafhankelijk secretaris in de calamiteiten commissie:

  • Het op aanwijzing van de voorzitter voorbereiden en bijeenroepen van vergaderingen van de calamiteitencommissie
  • De administratieve ondersteuning van de calamiteitencommissie;
  • Het verzamelen van benodigde informatie voor de calamiteitencommissie
  • Het schriftelijk vastleggen van het onderzoek door de calamiteitencommissie, naar de richtlijnen calamiteitenonderzoek
  • Namens de calamiteitencommissie communiceren met alle betrokkenen.
Incidenten onderzoek

Tijdelijke ondersteuning nodig bij het onderzoek naar uw incidenten?

Of zoekt u kwaliteitsverbetering als onderdeel van de dagelijkse routine in uw operationele organisatie?

Azen ondersteunt u in het opzetten van een kwaliteitsteam dat:

 • Meldingen Incidenten Cliëntenzorg (MIC) /MIP/MIB-meldingen verzamelt, analyseert en van verbetervoorstellen voorziet.
 • In staat is de Prisma/Safer methodiek voor analyse te gebruiken.
 • Leden heeft die ambassadeurs zijn binnen de eigen teams en die actief bijdragen aan het continue verbeteren op operationeel niveau.
 • Inzetbaar is in het verplichte multidisciplinaire team dat een onderzoek doet naar aanleiding van een mogelijke calamiteit.
 • Door middel van interne audits checkt of de genomen maatregelen voldoende effectief zijn en checkt of er aanpassingen van de doelen of maatregelen nodig zijn.
 • In het teamoverleg kennis overdraagt aan teamleden en de teams betrekt in het komen tot- en het inzetten van verbetermaatregelen.
 • Trends waarneemt, categoriseert en periodiek rapporteert

Onafhankelijk,

met kennis van inhoud

 

Wij bieden onafhankelijke ondersteuning met kennis van de inhoud. Kwaliteit en veiligheid zijn voor ons geen afvinklijstjes. Wij werken alleen aan echte en duurzame oplossingen. Dit bereiken wij door goed te luisteren, 

de vraag achter de vraag of het probleem achter het incident te zoeken. Vervolgens doorpakken door wél werkende barrières en verbetermaatregelen in de organisatie en werkomgeving te implementeren.