Kwaliteit en Veiligheid

HAP RAV MKA SEH GGZ VVT

Quickscan

Hoe staat uw organisatie ervoor?

Cultuur

Veilige en lerende cultuur

Onderzoek

Incidenten en calamiteitenonderzoek

Scholing

Voor alle medewerkers

Onafhankelijk,

met kennis van inhoud

 

Wij bieden onafhankelijke ondersteuning met kennis van de inhoud. Kwaliteit en veiligheid zijn voor ons geen afvinklijstjes. Wij werken alleen aan echte en duurzame oplossingen. Dit bereiken wij door goed te luisteren, 

de vraag achter de vraag of het probleem achter het incident te zoeken. Vervolgens doorpakken door wél werkende barrières en verbetermaatregelen in de organisatie en werkomgeving te implementeren.