Acute zorg: beweeg mee met een toekomstbestendige ontwikkeling van het totale zorglandschap

20 november 2020

j

De acute zorg moet meebewegen met het oog op een toekomstbestendige inrichting van het huidige zorglandschap.

Met de houtskoolschets acute zorg is de steen in de vijver gegooid. De houtskoolschets is een discussiestuk over de nieuwe inrichting en bekostiging van de acute zorg.  De éne regio ziet deze schets als een rimpeling in de vijver. De ander ziet de schets als voorbode van een vloedgolf. Voor mij is het een beschrijving van de al eerder ingeslagen weg.


Ontwikkelingen

Met de houtskoolschets zet de regering een nieuwe stap. Een mogelijk zorglandschap dat toekomstbestendig is. Hoe dat eruitziet moet een regionale optelsom zijn en geen landelijke blauwdruk. De beste zorg voor de patiënt in de regio moet centraal staan, volgens de Haan.

De zorgaanbieders in de acute zorg staan niet helemaal stil. De eerste pilots en samenwerkingsverbanden zijn inmiddels werkelijkheid. Digitale zorg ziet de medische professional niet meer als bedreiging maar steeds meer als hulpmiddel. Binnen de huidige financiële en structurele context kunnen zorgaanbieders veel. Maar het is onvoldoende om de uitdagingen (tekort aan verpleegkundigen en vergrijzing) ook de komende jaren het hoofd te kunnen bieden.

Lef

In de acute zorg discussiëren we al jaren over oplossingen om de acute zorg toekomstbestendig te houden. De term ‘de juiste zorg op de juiste plek’ is synoniem geworden van deze discussies. Regionale integrale samenwerking in de acute zorg is nodig om dit vorm te kunnen geven.

De nieuwe regering zal het lef moeten hebben om regionale acute zorg integraal te financieren. Nu lopen nieuweinitiatieven stuk op korte termijn, deel enproductiefinanciering. Ook zullen overheid, zorgverzekeraars en werkgevers de cruciale rol van verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg nadrukkelijk vorm moeten geven. Dit doen ze door hen betere arbeidsvoorwaarden, zeggenschap en invloed te geven. Regionaal zijn de organisatorische deelbelangen nog té tegengesteld. Het vergt momenteel méér dan lef om stappen te zetten over de eigen financiële of beroeps-schaduw heen. Als na de verkiezingen het poldermodel blijft regeren en de regering geen echte stappen zet, zal de echte doorbraak in samenwerking en innovatie op zich laten wachten. In de acute zorg draagt de gereguleerde markt nu en in de toekomst onvoldoende bij aan goede, toegankelijke en veilige acute zorg.

Het nieuwe normaal

Het nieuwe normaal in de acute zorg is:

regionaal, met de patiënt centraal. Dat betekent dat de regie gezamenlijk in de regio genomen moet worden. Primair door een coalitie van zorgaanbieders, zorgvragers en als dat regionaal niet mogelijk blijkt via het acute zorgnetwerk met doorzettingsmacht;
integraal. We sturen de patiënt niet langs loketten. De patiënt ontvangt de spoedzorg op de beste plek, het bestemoment en door de meest geschikte professional op dat moment. Dat kan via integrale triage, maar ook door zorgthuis, op straat of in de kliniek;
doelmatig. We onderzoeken op een 24/7 SEH of spoedpost opnieuw met een integraal perspectief waar en door wie zorgvragen (bijvoorbeeld uit de midden categorie U2 en U3) na triage het beste geholpen zijn;
samenwerking zonder drempels tussen de eerste en tweede lijn, tussen het sociaal en medisch domein, tussen langdurige zorg en de acute zorg;
regionaal en integraal gefinancierd, op basis van de kenmerken van een populatie die zorgverleners voldoende tijd geeft, zorgconsumptie niet onnodig stimuleert en innovatie stimuleert;
dat er voldoende verpleegkundigen en verzorgenden zijndie van invloed zijn op het acute zorgbeleid.

Ieder tijdperk heeft nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden en nieuwe kaders. Er gebeurt niets tot iets beweegt. Met de houtskoolschet kunnen we deze beweging verder op gang brengen.

door Thera de Haan
Kwaliteit en samenwerking in de (acute)zorg. Adviseur, projectleider en spreker.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Dit delen?

Deel dit bericht in je netwerk